Sorgbearbetning

– när du vill komma vidare och känna energi och glädje igen.
Genomförs individuellt eller i grupp.

 

Sorg är:

- den normala och naturliga känslomässiga reaktionen på en
förlust av något slag

- alla de motstridiga känslor som väcks av en förändring

- okommunicerade känslor.

 

Det finns många olika anledningar till att man upplever sorg. Och det finns många olika sorgereaktioner. Ditt liv och dina relationer påverkas negativt om sorgen förblir oförlöst. Vilket leder till att du håller tillbaka dina känslor och får svårare att känna glädje. Sorgbearbetning hjälper dig att hitta den igen.